Hospodářství

Hospodářství to mělo celkem v této době težké nejdřív zásah světová válka a potom ještě větší velká světová hospodářská krize a k tomu překážky na pomoc krizi ve forme CLA a dalších.

Po válce

Za války byl přídělový systém, který se v posledním roce prakticky rozložil, takže byl vůbec boj o potraviny a do toho přišli vojáci z fronty a když chtěli na svá původní pracovní místa, tak nemohli jelikož už byli dávno zabrány někým jiným, takže to byl také jeden z faktorů růstu nezaměstnanosti.

Inflace

Tehdejšímu ministru financí Alois Rašín se podařilo velmi rychle hyperinflaci, či inflaci rychle zastavit a stabilizovat měnu, což byl jeden z klíčových kroků jak ven z krize. Jak provedl stop inflaci? Asi tak, že uzavřel hranice, aby sem nepřicházeli bankovky z ostatních států a poté se pomalu začali bankovky stahovat a nahrazovat novými, byli to koruny československé.

Pozemková reforma

Pozemková reforma byla roku 1919 a byl to zábor zemědělských půd větších než 150ha a nezemědělských větších než 250ha. Celkem to bylo asi 1/3 půdy z celého českoslovesnka. Teprve za rok později se začala zase půda rozdělovat.

Dovoz a vývoz

Na Vývoz byl velmi dobrý soused německo, jelikož bylo po válce, takže tam skoro nic nefungovalo a ještě bylo zničené. A dovoz byl omezen například potravin z maďarska a spíše se budovala vlastní potravinářská výroba.

Tahouni ekonomiky

Tím se myslí závody, či podniky nebo továrny který byli velmi výrazné a ve světě byli docela dost dobře známi. Jsou to například Baťovi závody se Škodovýma závody, různé zbrojovky, dále Tatra, Aero, Praga, Laurin a Klement a mnoho dalších. Tyto podniky měli takovou výrobu že dost toho šlo na export.

Krize

Jelikož do německa jsme většinu vyváželi, tak jsme byli dost provázáni s německem, takže nás lehce stáhlo sebou. Dalším problém bylo že se hospodářství nerestrukturalizovalo, ale obnovovali se spíše jen poničená odvětví. Takže nejdříve upadlo zemědělství, poté lehký průmysl a později i těžký.

Zde krátké video na hospodářství za první republiky

Zdroje

video na youtube

moderni-dejiny.cz

moderni-dejiny.cz

wikipedia.org